Ainoxder
Ainoxder
Serveis


TRUBEND 5085

Els seus 4 pistons i el bombejat CNC integrat assegura una gran precisió.
El sensor d'angle ACB permet plegades d'alta qualitat.
Alçada entre la biga opressora i la taula augmentada a 615 mm.
Taula de 2210 mm amb els muntants a 420 mm i pas lliure de 1750 mm.
Topall 6 eixos amb infinitat de possibilitats.
Subjecció d'útils hidràulica, disminueix col·lisions.
Força de prensat 85 tn amb una relació de 40 ton/m.
BLECKEN 30120
Plegadora con programador DELEM, editor de perfils i comprovació de col·lisions.
Bombejat CNC a partir de falques motoritzades.
Taula de 3100 mm amb muntants a 400 mm i pas lliure de 2700 mm.
Disposa de 4 eixos programables CNC.
Força de prensat 120 ton amb una relació de 40 ton/m.