Ainoxder
Ainoxder
Serveis


TRUPUNCH 5000

Taula de raspalls per evitar ratllades del material con camp de treball de fins a 2550 mm en eix X y 1280 mm en eix Y amb la possibilitat de reposicionar en eix X per a format 3000 mm o més si cap.
El gruix de xapa a punxonar va de 0,5 mm a 8 mm en acer construcció i fins a 5 mm en acer inoxidable.
De les seves 21 estacions par a útils ( que serien 210 útils en Multitool ) 4 estacions estan ocupades por garres per a donar una millor subjecció en les xapes molt pesades ( fins 200 kg ) i també en les emboticions.
Màquina molt versàtil gràcies al seu capçal giratori 360 graus ( 300 rev/min ) i amb la tecnologia de rosques ( per laminació ) s'aconsegueix el ventall de M-2,5 a M-10.
La tecnologia de rodaments permet deixar el cantell sense rebaves ( fins a 2 mm ). Amb el capçal mòbil en alçada ( 35 mm ) es poden aconseguir embotits e inclòs plegats.