Ainoxder
Ainoxder
Serveis


TIG
Amb equips de 160 / 200 / 350 A de AC DC amb arc polsat estan preparats per soldadures tant fines sense aportació com soldadures reforçades per conductes a pressió.
Aquesta modalitat permet la soldadura en tot tipus de gruix aconseguint estanquitat i sense abusar de la aportació.

MIG
Equips de 350 A per a soldadures ràpides i còmodes amb un resultat més econòmic en el producte final.
PER PUNTS
Equips estàtics de fins 35 KVA que permeten soldadures quasi sense marques i sense perjudicar la peça per unir xapes de 0,5 + 0,5 mm fins a 4 + 4 mm amb braços que arriben als 600 mm
PERNS
Soldadura per condensadors (descàrrega) per a perns (roscats o llisos) de 3mm fins a 8 mm de diàmetre i 40 mm de llargada.